Αλεξικέραυνα – Αντικεραυνικά

Δείτε στην ενότητα αυτή φωτογραφίες από εγκαταστάσεις που έχουμε υλοποιήσει σχετικά με αλεξικέραυνα και συστήματα αντικεραυνικής προστασίας.