Εγκαταστάσεις σε κατοικίες διάφορες

Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε οικία.