Εγκατάσταση σε κατοικία #2

Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε οικία.