Εγκατάσταση σε κατοικία #1

Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε οικία.