Ιατρείο Μ. Σπιροβα

Εγκαταστάσεις στο δερματολογικό Ιατρείο Μ. Σπιροβα Ντόμαρη